องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkathing.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]13
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]13
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]11
4 ประกาศงบลงทุน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]11
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]14
6 ประชาสัมพันธ์งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2560 ]14
7 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]15
8 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]11
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 ก.ย. 2560 ]13
10 ายละเอียดประมาณการรายจ่าย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]11
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]12
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2558 ]13