องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkathing.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (นายแสวง ชำนาญจิต-เขตผไทรินทร์) [ 17 ม.ค. 2562 ]53
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (ศาลาประชาคม-นางทับทิม กล้าหาญ) [ 17 ม.ค. 2562 ]57
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 (นางแปะ คิดถูก-นายสำราญ หมื่นศรีจันทร์) [ 17 ม.ค. 2562 ]55
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 (นางพลอย บึงจันทร์ - หมู่ที่ 3) [ 17 ม.ค. 2562 ]54
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (วัดหนองซอแซ-ร.ร.บ้านหนองซอแซ) [ 17 ม.ค. 2562 ]54
6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาไหล (นางเสงี่ยม คิดถูก-ทางหลวงชนบท) [ 18 มิ.ย. 2561 ]51
7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 3 บ้านหนองซอแซ (นายมาโนชย์ คะเชนรัมย์-ตำบลผไทรินทร์) [ 18 มิ.ย. 2561 ]52
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 (นางนกกะหริ่ง ชำนาญสืบ-ลำห้วยตะแบก) [ 18 มิ.ย. 2561 ]49
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตตำบล (หมู่ที่ 11 - หมู่ที่2) [ 18 มิ.ย. 2561 ]51
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านหนองผะองค์น้อย (นางสุกัญญา จักรสาน-หมู่ที่ 3) [ 18 มิ.ย. 2561 ]47
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านสระแร่ (นายสนอง อักษรวุฒิ-ตำบลห้วยแคน) [ 18 มิ.ย. 2561 ]49
12 โครงการก่องสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง (หน้า ศพด.อบต.-นายบันเทิง พิมพ์อักษร) [ 18 มิ.ย. 2561 ]47
13 โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า คสล.หมู่ที่ 4 บ้านหนองผะองค์ (รอบสระหนองแวง) [ 18 มิ.ย. 2561 ]49
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านหนองเมืองต่ำ (นางยุพิน กลีบไธวง-นายเตี้ย จินโจ) [ 18 มิ.ย. 2561 ]48
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านหนองกะทิง (นางพลอย บึงจันทร์ - หมู่ที่ 3) [ 18 มิ.ย. 2561 ]49
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองกะทิง (โรงปุ๋ย-หมู่ที่ 7) [ 18 มิ.ย. 2561 ]53
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองผะองค์ (ข้อบัญญัติ 62) [ 12 มิ.ย. 2561 ]50
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสระแร่ (ข้อบัญญัติ 62) [ 12 มิ.ย. 2561 ]718
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง (ข้อบัญญัติ 62) [ 12 มิ.ย. 2561 ]49
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองเมืองต่ำ (ข้อบัญญัติ 62) [ 12 มิ.ย. 2561 ]50
 
หน้า 1|2|3|4