ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 54.226.76.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 576,296อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 
     
ประกาศ เรื่องการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     
ประกาศ เรื่องนโยบายและความโปร่งใส 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติการควบคุมกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถังแแชมเปญพร้อมถังก...     จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมคุณภาพ ขายโดยวิธีเฉ...     จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์ดำเน...     จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์ดำ...     จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดิน...     จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนลูกรังภายในตำบล...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (หนังสือพิมพ์) ประจำหมู่บ้านและ อบต.คำน...     จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ ประจำหน่วยกู้ชีพ อบต.คำนาดี...     จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง
ประกาศ อบต.ดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ฯ หมู่...     จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระแร่ หมู่ที่ 8 (นายทองสุข กลีบไธสง - นางเขียว พลาทิพย์)
   โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตตำบลหนองกะทิงและเชื่อมต่อตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกัน หมู่ที่ 9 บ้านหนองผะองค์น้อย (ซอยข้างสนาม
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองผะองค์น้อย หมู่ที่ 9 (นางสาวกลีบแก้ว สุขหนา - นายคำนวณ สุขหนา)
   โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองผะองค์น้อย หมู่ที่ 9 (นางสาวสุกัญญา จักรสาน - หมู่ที่ 3)
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปลาไหลน้อย หมู่ที่ 10 (นายสุพล จีนเกา-นายอำนวย ออกรัมย์)
   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สภาพเดิมเป็นถนนดิน) หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง (รอบสระหนองม่วง)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่ผู้ชำระภาษีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
   โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกในเขตตำบลหนองกะทิงและเชื่อมต่อตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกัน หมู่ที่ 5 (รอบสำนักงาน อบต.หนองกะทิง)
   โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองกะทิง (เลียบลำห้วยผวา)
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตตำบลหนองกะทิงและเชื่อมต่อตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกัน หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอแซ (สายเข้าประปาหมู
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ภาพบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ...
ภาพกิจกรรมอบรม  อสป. ...
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...
กิจกรรมร่วมร้องเพลงชาติ ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าววันนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าววันนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  

GIF89a  € !ù ,   D ;

กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-660-615,044660968  Fax : 044-660-615
Email : fuangsart@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.