ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ข้อมูล ITA 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การบริหาร
การเมืองการปกครอง
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
งานนโยบายและแผน
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ข้อมูล ITA 2563
ข้อมูล ITA 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เมนูทางขวา
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลดระเบียบกฏหมาย
กระดานสนทนา
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
ระเบียบท้องถิ่นรักษ์โลก
การเช่าซื้อ
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานบุคคล
กรมส่งเสริมการปกครอง
สหกรณ์ กรมส่งเสริมฯ
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ชมรมคนเทศบาล
อบจ.บุรีรัมย์
ชมรมนิติกร
Facebook
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมาคมสันนิบาตเทศบาลไทย
คณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เช็คเที่ยวบิน
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
Facebook
บ้านหนองกะทิง หมู่ที่ 1
บ้านหนองเมืองต่ำ หมู่ที่ 2
บ้านหนองซอแซ หมู่ที่ 3
บ้านหนองผะองค์ หมู่ที่ 4
บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5
บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 6
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7
บ้านสระแร่ หมู่ที่ 8
บ้านหนองผะองค์น้อย หมู่ที่ 9
บ้านหนองปลาไหลน้อยหมู่ที่ 10
บ้านหนองกะทิงพัฒนา หมู่ที่ 11
เจตจำนงของผู้บริหาร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารตามมาตรา 7
ข่าวสารตามมาตรา 9
ข่าวสารตามมาตรา 11
ดัชนีรวม
ดัชนีประจำแฟ้มมาตรา 7
ดัชนีประจำแฟ้มมาตรา 9
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
งานการเงิน
รวมลิงค์ต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.55.168
คุณเข้าชมลำดับที่ 675,078

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารต่างๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
159 หมู่ 5 ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666-271   Fax : 044-666-272
Email : fuangsart@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.