ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 107.22.48.243
คุณเข้าชมลำดับที่ 584,154อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  โครงการขุดขยายสระหนองเวียน ม.4 บ้านหนองผะองค์

  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ในเขตตำบลหนองกะทิง (ม.4 บ้านหนองผะองค์)

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.2 บ้านหนองเมืองต่ำ

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.10 บ้านหนองปลาไหลน้อย (นายแสวง ชำนาญจิตร-เขตตำบลผไทรินทร์)

  โครงการก่อสร้างนนคอนกรีต ม.11บ้านหนองกะทิงพัฒนา (ม.11-ม.2)

  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สภาพเดิมเป็นถนนดิน) ม.10 (ลำห้วยตะแบก)

  โครงการขุดลอกหนองเวียน หมู่ที่ 9 บ้านหนองผะองค์น้อย

  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 (ถนน 226-ตำบลโคกกลาง)

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสระแร่ (นายสมอวด สุขวิเศษ-วัดสระแร่)

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาไหล (นายแปะ คิดถูก-นายสำราญ หมื่นศรีจันทร์)

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาไหล (สามแยกบ้านเก่า-นายบุญ ช้างบุ)

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองเมืองต่ำ (นายจอม จัดงูเหลือม-นางสมปอง ไกรพงษ์)

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตตำบลหนองกะทิงและเชื่อมต่อตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกัน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกะทิง (ศาลปู่ตา-นายไพ

  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระแร่ หมู่ที่ 8 (นายทองสุข กลีบไธสง - นางเขียว พลาทิพย์)

  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตตำบลหนองกะทิงและเชื่อมต่อตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกัน หมู่ที่ 9 บ้านหนองผะองค์น้อย (ซอยข้างสนาม

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ต่อไป
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 เมษายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-660-615,044660968  Fax : 044-660-615
Email : fuangsart@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.