ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ข้อมูล ITA 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล


  หน้าแรก     ข้อมูล ITA 2563 

ข้อมูล ITA 2563
ลิงค์  
 ข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างหน่วยงาน
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=blog&path=blog&id_sub=169&id_type=1
  ข้อมูลผู้บริหาร
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=director_chart&path=director_chart&id_sub=140&id_type=1
  ยุทศาสตร์การบริหาร
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=blog&path=blog&id_sub=138&id_type=1
  การเมืองการปกครอง
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=blog&path=blog&id_sub=139&id_type=1การเมืองการปกครอง
  วิสัยทัศน์
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=blog&path=blog&id_sub=137&id_type=1
 ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=news_old&id_type=1&id_sub=99999&path=news
  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=news_tender_old&path=news_tender
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  แจ้งเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=help&id_help=2&startrow=0&path=help&startrow=0
  กระดานสนทนา
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=webboard&path=webboard&id_type=1
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหารงาน
  ข้อ10แผนดำเนินงานประจำปี
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=load&path=load&id_sub=179&id_type=1
  ข้อ 11 รายงานการกำกับติตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
    
  ข้อ 12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
    http://www.nongkathing.go.th/nongkathing/mainfile/fileupdate113html
  ข้อ 13 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?id_news=100&mod=news_old_full&path=news
  ข้อ 14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=news_full&id_news=38&path=news
  ข้อ 15 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
    
  ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    http://www.nongkathing.go.th/nongkathing/mainfile/uploadsfiles124.pdf
  ข้อ 17 E-Servic
    
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงานงบประมาณ
  ข้อ 18 แผนการจ่ายงบประมาณประจำปี
    
  ข้อ 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    
  ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    http://www.nongkathing.go.th/nongkathing/mainfile/uploadsfiles121.pdf
  ข้อ 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=news_full&id_news=84&path=news
  ข้อ 22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=news_tender_old&path=news_tender
  ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=load&path=load&id_sub=173&id_type=1
  ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (พ.ศ.2562)
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=load&path=load&id_sub=170&id_type=1
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบ
  ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?id_news=103&mod=news_old_full&path=news
  ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?id_news=102&mod=news_old_full&path=news
  ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    
  ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากราบุคคลประจำปี
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?id_news=101&mod=news_old_full&path=news
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  ข้อ 29 แนวการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?id_news=55&mod=news_old_full&path=news
  ข้อ 30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=help&path=help
  ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    
  ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=faqs&path=faqs&id_type=1
  ข้อ 33 เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    http://www.nongkathing.go.th/nongkathing/mainfile/uploadsfiles118.jpg
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินงานเพื่อป้องการการท
  ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    
  ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    
  ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    
  ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    
  ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    
  ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    
  ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
    
  ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    http://www.nongkathing.go.th/index.php?mod=load&path=load&id_sub=175&id_type=1
 ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจร
  ข้อ 42 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    
  ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
910 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 9 สิงหาคม 2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
งานการเงิน
รวมลิงค์ต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.228.220.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 674,267

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารต่างๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
159 หมู่ 5 ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666-271   Fax : 044-666-272
Email : fuangsart@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.