ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"


ออนไลน์ทั้งหมด 23 คน
หมายเลข IP 54.80.87.62
คุณเข้าชมลำดับที่ 609,399อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  
สำนักงานปลัด


นายประกาศิต วิวาโค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง


นางนิธินันท์ สังข์ทองหลาง
นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด)


นางสาวธนันท์ชฎา ชนะสินสิริโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางถนอมศรี รามางกูร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายต่อศักดิ์ รักษา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวหทัยรัตน์ แสงใส
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอุษมา สุดหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวบัญจรัตน์ บุญหนัก
คนงานทั่วไป


นายรังสิต ทำจันทา
คนงานทั่วไป
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-660-615,044660968  Fax : 044-660-615
Email : fuangsart@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.