ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ข้อมูล ITA 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล


  หน้าแรก     โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง

 

  การคมนาคม

การคมนาคมภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านในหน้าแล้ง การสัญจรสะดวก

ส่วนในฤดูฝนการสัญจรจะลำบาก    และมีถนนลาดยางสายหลักผ่านเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองกะทิง  คือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  226   ผ่านหมู่  1,4,7,9,11  และ

ทางหลวงแผ่นดินสาย  2166  ผ่ายหมู่  4  นอกจากนั้นมีถนนลูกรังและถนนหินคลุกเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน

 

  การโทรคมนาคม

Ø  ที่ทำการ ไปรษณีย์เอกชน  1 แห่ง

Ø  มีจำนวนตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่  จำนวน  4  หมู่บ้าน

Ø  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ

 

  การไฟฟ้า

มีการขยายบริการด้านไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ

ความสะดวกมากยิ่งขึ้น   แต่ยังมีบางแห่งที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากอยู่นอกเขตและอยู่

ระหว่างการขอขยายเขต

Ø  แหล่งน้ำธรรมชาติ

Ø  ลำน้ำ ลำห้วย 5 สาย

Ø  บึง หนองและอื่น ๆ 12 แห่ง

 

  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้งานได้

Ø  ฝาย  1  แห่ง

Ø  บ่อน้ำตื้น  3  แห่ง

Ø  ประปาหมู่บ้าน 6 แห่ง

 

 

 

การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
910 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 9 สิงหาคม 2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
งานการเงิน
รวมลิงค์ต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.228.220.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 674,189

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารต่างๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
159 หมู่ 5 ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666-271   Fax : 044-666-272
Email : fuangsart@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.