ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.196.38.114
คุณเข้าชมลำดับที่ 601,226อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง

 

  การคมนาคม

การคมนาคมภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านในหน้าแล้ง การสัญจรสะดวก

ส่วนในฤดูฝนการสัญจรจะลำบาก    และมีถนนลาดยางสายหลักผ่านเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองกะทิง  คือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  226   ผ่านหมู่  1,4,7,9,11  และ

ทางหลวงแผ่นดินสาย  2166  ผ่ายหมู่  4  นอกจากนั้นมีถนนลูกรังและถนนหินคลุกเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน

 

  การโทรคมนาคม

Ø  ที่ทำการ ไปรษณีย์เอกชน  1 แห่ง

Ø  มีจำนวนตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่  จำนวน  4  หมู่บ้าน

Ø  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ

 

  การไฟฟ้า

มีการขยายบริการด้านไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ

ความสะดวกมากยิ่งขึ้น   แต่ยังมีบางแห่งที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากอยู่นอกเขตและอยู่

ระหว่างการขอขยายเขต

Ø  แหล่งน้ำธรรมชาติ

Ø  ลำน้ำ ลำห้วย 5 สาย

Ø  บึง หนองและอื่น ๆ 12 แห่ง

 

  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้งานได้

Ø  ฝาย  1  แห่ง

Ø  บ่อน้ำตื้น  3  แห่ง

Ø  ประปาหมู่บ้าน 6 แห่ง

 

 

 

กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-660-615,044660968  Fax : 044-660-615
Email : fuangsart@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.