ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.91.171.137
คุณเข้าชมลำดับที่ 565,214อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

สภาพเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง

 

 

  อาชีพ  

 

ประชากรที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิงประมาณร้อยละ 90  

ประกอบอาชีพทำนา ที่เหลืออีก ร้อยละ 10  ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไปและอื่น ๆ

  

 

 

  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง

 

Ø  กลุ่มอาชีพในชุมชน(ทอผ้าไหม)                                         1             กลุ่ม

Ø  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริก                                           1              กลุ่ม

Ø  กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ                                                 1              กลุ่ม       

Ø  โรงสีข้าว                                                                            21            แห่ง

Ø  ร้านอาหาร                                                                           1              แห่ง

Ø  ร้านค้า                                                                                59            แห่ง

Ø  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์                                                                  26            แห่ง

 

 

 

ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 11 ธันวาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-660-615,044660968  Fax : 044-660-615
Email : fuangsart@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.