ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ข้อมูล ITA 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล


  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไปของ อบต. 

ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง

 

  

                ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลหนองกะทิง ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิงเมื่อวันที่ 

30  มีนาคม  2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลง

วันที่  19  มกราคม  2539  ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป  เล่ม 113  ตอน  9ง ลงวัน

ที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2539   ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง   ตั้งอยู่ที่บ้าน

หนองผะองค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกะทิง ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ ประมาณ 7 กิโลเมตร

 และมีอาณาเขตดังนี้

 

                                ทิศเหนือ                 จรด  ตำบลหนองคู    อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์และ

                                                                จรด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

                                ทิศใต้                      จรด  ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

                                ทิศตะวันออก         จรด  ตำบลหนองคู  ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

                                ทิศตะวันตก           จรด  ตำบลผไทรินทร์    อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

เนื้อที่

            มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 54.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  34,218.75 ไร่ มีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน 11 หมู่บ้าน

            ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลหนองกะทิง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร มีลำห้วยไหลผ่านบริเวณกลางตำบลเรียกว่าห้วยตะโหนด แต่มีสภาพตื่นเขิน ปัจจุบันได้มีการขุดลอกเป็นบางส่วน พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ จะมีพื้นที่สูงกว่าด้านทิศตะวันออกเล็กน้อย น้ำในลำห้วยจึงไหลไปทางทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่ลำปลายมาศ

 

                จำนวนหมู่บ้าน

 มีหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิงเต็มทั้งหมู่บ้าน

จำนวน 11 หมู่บ้าน

               

ประชากร 

ประชากร ในเขต อบต. หนองกะทิง รวมทั้งสิ้น 7,193 คน  แยกเป็นชาย 3,650 คน  หญิง 3,543 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,540  ครัวเรือน  มีความเฉลี่ยหนาแน่น 131  คน/ตารางกิโลเมตร

 

 

 

การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
งานการเงิน
รวมลิงค์ต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.55.168
คุณเข้าชมลำดับที่ 675,058

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารต่างๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
159 หมู่ 5 ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666-271   Fax : 044-666-272
Email : fuangsart@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.