ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 54.80.8.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 583,886อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 
     
ประกาศ เรื่องการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     
ประกาศ เรื่องนโยบายและความโปร่งใส 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องส...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องส...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย เรื่อง แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย ป...     จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง
ประกาศการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหว...     จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง
ประกาศการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหว...     จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง
ประกาศการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวั...     จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6บ้านชุมแสงชัย ตำบลคำนาดี...     จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านบึงงาม ตำ...     จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัว หมูที่7 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง ...     จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัว หมูที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอโ...     จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการขุดขยายสระหนองเวียน ม.4 บ้านหนองผะองค์
   โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ในเขตตำบลหนองกะทิง (ม.4 บ้านหนองผะองค์)
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.2 บ้านหนองเมืองต่ำ
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.10 บ้านหนองปลาไหลน้อย (นายแสวง ชำนาญจิตร-เขตตำบลผไทรินทร์)
   โครงการก่อสร้างนนคอนกรีต ม.11บ้านหนองกะทิงพัฒนา (ม.11-ม.2)
   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สภาพเดิมเป็นถนนดิน) ม.10 (ลำห้วยตะแบก)
   โครงการขุดลอกหนองเวียน หมู่ที่ 9 บ้านหนองผะองค์น้อย
   โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 (ถนน 226-ตำบลโคกกลาง)
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสระแร่ (นายสมอวด สุขวิเศษ-วัดสระแร่)
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาไหล (นายแปะ คิดถูก-นายสำราญ หมื่นศรีจันทร์)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ภาพบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ...
ภาพกิจกรรมอบรม  อสป. ...
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...
กิจกรรมร่วมร้องเพลงชาติ ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าววันนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าววันนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  

GIF89a  € !ù ,   D ;

เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 19 เมษายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-660-615,044660968  Fax : 044-660-615
Email : fuangsart@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.