องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkathing.go.th
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563

   โครงการวันแม่
  ตลาดปลอดโรค คนปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท...
  อบต.หนองกะทิง ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังติดตามภายใต...
 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้