วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
จ้างขุดลอกสระหนองเวียน หมู่ที่ 4 บ้านหนองผะองค์ ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหนองกะทิง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 คุ้มป่าพร้าว ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 10 - ตำบลผไทรินทร์ ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหนองผะองค์ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองปลาไหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร บานเปิด 2 ประตู จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงทาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหนองกะทิงพัฒนา หมู่ที่ 11 - บ้านหนองเมืองต่ำ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหนองกะทิง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองซอแซ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง