องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkathing.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563

กองช่าง 

นายชิษณุพงศ์ แข็งขัน
 

ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 

นายจักรินทร์ แกล้วกล้า นายบงกช ใจกล้า
นายทิวากร คิดถูก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

นายสรธัญ ขวาหาญ


ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า