องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkathing.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563

สมาชิกสภา

 
 
  นายทัพพ์ บุญมาไสย
 
  ประธานสภา อบต.
 

 
นายชัยวัฒน์ ทำจันทา
  นายสุวิช ศรีลารัมย์
รองประธานสภา อบต.
  เลขานุการ สภาอบต.

 

นายทองหล่อ โสมทองหลาง
นายพรศักดิ์ แจ้งไธสง นายจอม จัดงูเหลือม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

 

นายอินทร์ กลีบไธสง
นายยุทธนา อักษรวุฒิ
นายสุเทพ ชำนิสุทธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

 

นายบุญถัน ศรีจันทร์
นายรอด ชำนาญจิต
นางสาวชุติมา พยุตรัมย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

 

นางสมัย ทับทิมกลาง
นายขัยชนะ ไพรดอน
นางรำไพ นามแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

 

นายบุญเลิศ ศรีถาวร นายรังสรรค์ ดวงสดศรี นายสุพล จีนเกา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

 

นางพาโชค อุปภักดี
นายณรงค์ ชำนิสุทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11