องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkathing.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายสุพัฒน์ ซารัมย์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 087-2246654
 

 
นายบุญเลิศ นันต์จารุวงค์
  นายไพโรจน์ หยวกจังหรีด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-2812404
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-2283614

 


นายศรันย์ มณีรัตน์วิทยา


เลขานุการนายก อบต.หนองกะทิง
โทร.098-2316520